środa, 10 lutego 2016

Kolejny Etap...


            Drogi Przyjacielu! Bogu dziękuję za Ciebie. Cieszę się Twoją obecnością na stronie Eremu cyfrowego … Trzy lata temu Bóg udzielił natchnienia, aby zamieszczać tutaj skromne teksty inspirowane Ewangelią. Dzięki łasce Ducha Świętego i modlitewnemu wsparciu, trwając w ciszy i samotności Eremu Maryi "Brama Nieba", codziennie publikowałem nowy tekst.   
 
 Teraz Bóg pragnie, abym na drodze życia pustelniczego jeszcze głębiej podjął milczenie. Dlatego aktualnie nie będzie nowych tekstów… Piszę te słowa z głębokim wzruszeniem serca…Pragnę być posłuszny Jezusowi, który powołał mnie do bycia pustelnikiem. Pustelnik trwa w samotności i w milczeniu przed Bogiem… „Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu” (Kol 3, 3). Te słowa z Pisma Świętego są mottem, które oświetla całokształt realizowanego przeze mnie życia pustelniczego. Ufam, że z tego milczenia Bóg wyprowadzi obfite owoce w wielu sercach. Kto czytał teksty zamieszczane w Eremie, z pewnością czuje sercem tę decyzję. Zachęcam jednak, aby w kontekście tej decyzji jeszcze raz przeczytać teksty zwłaszcza z ostatniego miesiąca (przynajmniej ostatniego tygodnia). To, czym żyję i o czym pisałem, teraz z woli Bożej jeszcze głębiej podejmuję…

Jednocześnie jestem wewnętrznie przekonany, że w żaden sposób nie oznacza to końca Eremu cyfrowego. To tylko koniec pierwszego zasadniczego etapu. Przed nami kolejny etap na drodze do Nieba!...Strona niezmiennie pozostaje. Sens zamieszczanych tekstów nie ogranicza się do intelektu. Chodzi o skromną pomoc w przemianie serca. Teksty są tylko narzędziem, poprzez które pragnie działać Duch Święty. Tak naprawdę zaczyna się drugi etap, który duchowo może być jeszcze bardziej owocny od pierwszego. Teksty powstawały w konkretnym czasie, ale dotyczą kwestii które są nieustannie aktualne. 

Noszę głęboko w sercu każdą osobę, która czytała teksty w Eremie cyfrowym. Od dzisiaj codziennie będę odmawiał modlitwę „O Stworzycielu Duchu przyjdź” w intencji osób czytających jakiś tekst danego dnia. Będę udzielał także błogosławieństwa:
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem” (Lb 6, 24-26).

Każdy tekst wyłania się z ogólnej modlitewnej ciszy Eremu i z całokształtu dotychczasowego doświadczenia. Zarazem konkretne ujęcie w słowa jednego tekstu trwało nawet wiele godzin. Dlatego ufam, że z pomocą Ducha Świętego będzie można odnajdywać przydatne w życiu treści poprzez ponowną lekturę (ewentualnie pierwszą lekturę). Można oczywiście czytać w dowolnym kluczu. Każdy tekst podejmuje autonomicznie określony temat. Z prawej strony tekstu w menu są aktualnie dwa rodzaje zestawień. „Teksty/czas” – jest to chronologiczny układ tekstów. „Teksty/referencje” ("Mateusz", "Marek", "Łukasz", "Jan") – jest to zestaw referencji biblijnych, które odsyłają do tekstów. Ten drugi zestaw jest także umieszczony pod niniejszym tekstem (praktyczniej dla czytających w wersji mobilnej).

Proponuję następującą prostą metodę codziennego czytania. Najpierw wchodzimy na link „Ewangelia” (pod "Teksty/referencje), gdzie możemy przeczytać tekst Ewangelii na dany dzień oraz znaleźć referencje biblijne tego fragmentu. Następnie wchodzimy na odpowiedniego Ewangelistę ("Mateusz", "Marek", "Łukasz" lub "Jan"), odnajdujemy te referencje i na nie klikamy. Zostaniemy automatycznie przekierowani do tekstu, którego powstanie zostało zainspirowane tym fragmentem. Często do danego fragmentu jest więcej tekstów. Stąd oznaczenia II, III, itd. To bardzo prosta metoda, która pozwala nadal czytać wedle klucza "Ewangelia z dnia". Nie planowałem tego. Ale najwyraźniej Duch Święty sprawił, że przez trzy lata powstały teksty do wszystkich fragmentów Ewangelii, które czytane są w liturgii na Mszy Świętej.  

Za około dwa tygodnie będzie jeszcze jeden zestaw „Teksty/tematy”. Będzie to układ wedle tematów wiodących w tekstach. Czyli np. będzie hasło „miłość”. Po kliknięciu otrzymamy teksty odnośnie miłości. Wkrótce wszystkie teksty zostaną zamieszczone także w formie e-booków. 

Pragnę podkreślić, że w klimacie pustelniczym wielokrotna lektura ma głęboki sens. Tylko w ten sposób może dokonywać się przemiana serca. Jednokrotne, szybkie przeczytanie daje doraźny skutek, ale to jeszcze nie wystarczy do trwalszej przemiany serca. Kto czuje, że Erem cyfrowy stał się bliski jego sercu, niech dalej trwa. Duch Święty będzie obficie udzielał swych darów. Bóg pragnie milczenia pustelnika, aby jeszcze pełniej mówić do ludzkich serc. Ufam, że teraz poprzez moje milczenie Duch Święty będzie działał bardziej aniżeli poprzez nowe  teksty. 

Poprzez tę decyzję głębiej podejmuję milczące życie pustelnicze. Erem Maryi „Brama Nieba”, w którym mieszkam, jest jeszcze bardziej utwierdzony. Ufam, że Duch Święty będzie z mocą działał działał w Twoim sercu z pomocą Eremu cyfrowego. Oczywiście codzienne błogosławieństwo o 22.30 pozostaje bez zmian. Także na e-mail można przesyłać intencje (na dotychczasowych zasadach).  Z chwilą wysłania intencji już jest ona przenikana codzienną modlitwą pustelniczą. Po odczytaniu maila, co pewien czas, intencja jest konkretnie powierzana Bogu. 

Pokornie powierzam się modlitwie. Będę wdzięczny za każde słowo modlitwy i duchowego wsparcia. Rozpoczynamy Wielki Post. Z serca życzę, aby ten święty czas był dla nas wszystkich jak najbardziej błogosławiony…

Z serdecznym pozdrowieniem, modlitwą i błogosławieństwem, eremita

Teksty/referencje